کامپوزیت وینیر

تعداد بازدید : 1914

بیماری 29 ساله به مطب مراجعه کردند و همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنید دندان های نامرتب داشتند.دندان لترال چپ بالای بیمار روی دندان سانترال قرار دارد.دندان نیش راست بالا بلندتر از دندان سمت راست می باشد.دندان های سانترال بالا به سمت داخل 

کامپوزیت وینیر

کامپوزیت وینیر

بیماری 29 ساله به مطب مراجعه کردند و همانگونه که در تصاویر مشاهده می کنید دندان های نامرتب داشتند.دندان لترال چپ بالای بیمار روی دندان سانترال قرار دارد.دندان نیش راست بالا بلندتر از دندان سمت راست می باشد.دندان های سانترال بالا به سمت داخل قرار دارد و دندان لترال چپ بیمار کوتاه تر می باشد